Tenders

W związku z realizacją projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand nr umowy POIR.03.03.03-20-0015/17-00 z dnia 09.08.2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Steeler Marcin Piasecki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług Kompleksowej organizacji ekspozycji targowych wraz z wyjazdem personelu na Targi oraz organizację misji handlowych.

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1, formularz oferty do zapytania z dnia 03.10.2017
  2. Zapytanie ofertowe STEELER Marcin Piasecki z dnia 03.10.2017
  3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 11.10.2017

____________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

 

Unseren
Produktkatalog
ansehen