EU Projects

PROJEKT GO TO BRAND

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację umowy nr POIR.03.03.03-20-0015/17-00 z dnia 09.08.2017 w ramach projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu pod tytułem „Rozwój eksportu firmy Steeler Marcin Piasecki” jest wprowadzenie oferty firmy STEELER Marcin Piasecki na rynki międzynarodowe a w szczególności na rynki perspektywiczne. W ofercie znajduje się szeroka gama orurowań do samochodów terenowych i dostawczych posiadających homologację dopuszczającą je do użytkowania na rynkach europejskich. Udział w programie promocji stwarza doskonałą możliwość w zorganizowany sposób, w ramach zaplanowanych wydarzeń, zaprezentować ofertę firmy na arenie międzynarodowej, co w konsekwencji spowoduje znalezieniem nowych kontrahentów, podpisanie nowych umów oraz wzrost przychodów firmy ze sprzedaży promowanych wyrobów.

Planowanym efektem przyjętych celów w projekcie jest możliwość konkurowania z innymi firmami zajmującymi się tego typu produkcją poprzez posiadanie w ofercie homologowanych produktów oraz prowadzenie zrównoważonej polityki cenowej na danym rynku zagranicznym, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odbiorcy finalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 03/04/2017 do 31/12/2019 na kwotę ogółem 1 159 132.57 PLN, w tym dofinansowanie 75% w kwocie 716 842.50 PLN z kwoty kwalifikowanej 955 790.00 PLN.
 

Unseren
Produktkatalog
ansehen